Manga

TRANS I Raised Cinderella Preciously

4.4
Chapter 62 January 23, 2022
Chapter 61 January 12, 2022

Angelic Lady

5
Chapter 71 January 22, 2022
Chapter 70 January 22, 2022

HOT Handsome Target Acquired

4
Chapter 48 January 21, 2022
Chapter 47 January 21, 2022

HOT My Brother’s Friend

0
Chapter 54 January 21, 2022
Chapter 53 January 21, 2022

NEW One Room Angel

0
Chapter 7.5 [END] January 19, 2022
Chapter 7 January 19, 2022

Angel’s Use

5
Chapter 60 November 26, 2021
Chapter 59 November 26, 2021

HOT Tokyo Revengers

5
Chapter 230 November 17, 2021
Chapter 229 November 4, 2021

Glass Wall

5
Chapter 32 November 16, 2021
Chapter 31 October 10, 2021

NEW Tensei Shitara Ken Deshita

5
Chapter 50 November 5, 2021
Chapter 49 November 5, 2021

The Magic Tower Librarian

0
Chapter 90 September 16, 2021
Chapter 89 September 16, 2021

Paranoid Love

5
Chapter 44 August 31, 2021
Chapter 43 August 29, 2021